Politica de confidențialitate

1. Colectarea datelor personale

Solicităm anumite date personale în cazul în care doriţi contactarea echipei noastre în scopul contractării serviciilor pe care le oferim, fie ca persoana fizică ori în numele unei companii, prin utilizarea formularului de contact de pe pagina noastră de contact, vizibilă în toate paginile web site-ului nostru.

2. Tipul de date personale pe care le colectăm şi în ce scop:

Nume şi prenume – colectăm aceste informaţii pentru contactarea ulterioară, în vederea achiziţionării de către dvs, a serviciilor noastre şi deasemenea, pentru încheierea contractelor de servicii şi facturarea serviciilor achiziţionate.
Telefon – colectăm aceste informaţii pentru contactarea ulterioară, în vederea discutării detaliilor serviciilor pentru care ne-aţi contactat.
Email – colectăm aceste informaţii pentru contactarea ulterioară, în vederea discutării detaliilor serviciilor pentru care ne-aţi contactat.
Nume companie – pentru încheierea contractelor de servicii şi facturarea serviciilor achiziţionate.
Website actual – pentru identificarea nevoilor clientului şi pentru oferirea de soluţii pentru îmbunătăţirea acestuia.
3. De la cine colectăm datele personale:
3.1 Direct de la dumneavoastră, atunci când ne contactaţi telefonic
3.2 Electronic, folosind formularul de contact de pe pagina noastră sau când ne trimiteţi un email.
4. Furnizarea datelor personale este:
4.1 Voluntară, fără a avea în vedere încheierea ulterioară a unei relaţii comerciale
4.2 Obligatorie, în vederea achiziţionării serviciilor noastre şi implicit, pentru încheierea unei relaţii comerciale şi a înregistrării fiscale a acesteia, inclusiv a facturării.
5. Prelucrarea datelor personale are loc în următoarele situaţii:
5.1 Atunci când există o cerere din partea clienţilor/potenţialilor clienţi (cerere verbală sau scrisă).
5.2 Când este necesară încheierea unei relaţii comerciale, respectiv încheierea unui contract de prestări servicii pentru achiziţionarea serviciilor noastre.
5.3 Atunci când primim o cerere de ofertă, indiferent de modul în care a fost trimisă (prin email, formular de contact, verbal).
5.4 Datele personale mai pot fi prelucrate atunci când există un contract de servicii între compania noastră şi client (spre exemplu, contract de mentenanţă) iar datele transmise vor fi astfel stocate şi utilizate pentru rezolvarea solicitărilor clientului.
6. Scopul prelucrării datelor personale
6.1 Datele dvs. vor fi prelucrate numai în scopurile menţionate la punctul 2. din prezenţa informare.
6.2 În cazul în care datele dvs vor trebui prelucrate în alte scopuri decât cele prezentate la punctul 2, vă vom informa înainte de a le prelucra, iar acestea vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră.
7. Cookie-uri:
7.1 Cookie-urile sunt fragmente de informaţie pe care site-ul le transferă utilizatorilor pentru a putea ţine evidenţa. În timp ce vă aflaţi pe un site, cookie-urile salvează preferinţele dumneavoastră şi astfel fac navigarea pe web mai uşoară. Majoritatea web site-urilor folosesc cookie-uri. Acestea nu sunt folosite pentru stocarea informaţiilor personale, ele ne arată cum şi când vizitatorii folosesc site-ul, şi ne ajută să vedem care sunt zonele populare şi care nu sunt.
7.2 Folosim cookie-uri (texte speciale) pentru o bună evaluare a comportamentului utilizatorilor pe web site-urile noastre în scopul oferirii serviciilor de marketing în mod corect şi pentru ca utilizatorul să poată beneficia de toate facilităţile site-ului pe care îl vizitează (formular de cumpărături, magazin online, etc, în funcţie de specificul web site-ului). informaţiile pe care le colectăm prin cookies şi gif-uri transparente pentru a crea un “profil” al preferinţelor dumneavoastră.
7.3 Puteţi dezactiva cookie-urile folosind preferinţele browserului. Astfel, puteţi seta browser-ul să refuze toate cookie-urile sau să indice atunci când un cookie este trimis. Însă, vă aducem la cunoştinţă faptul că, atunci când cookie-urile sunt dezactivate, este foarte posibil ca anumite funcţionalităţi ale website-ului să nu poată fi folosite ori să aibă o viteză de încărcare foarte lentă.
8. Dezvăluirea datelor personale
8.1. Datele dvs. personale pot fi dezvăluite anumitor destinatari, respectiv parteneri ai agenţiei noastre, în cazul în care prin contractarea serviciilor noastre, este necesar acest lucru (de exemplu, în cazul în care doriţi achiziţionarea de domenii internet prin intermediul nostru, este necesar ca datele dvs personale să fie transmise către Romarg, furnizorul direct. Refuzul de a transmite datele dvs., corecte, pentru achiziţionarea domeniilor internet, duce la imposibilitatea de a înregistra un domeniu de internet prin intermediul nostru).
9. Perioada de stocare a datelor
9.1. Datele dvs vor fi stocate pe o perioadă de timp limitată, respectiv pe toată perioada contractării serviciilor şi până la expirarea duratei de contractare a acestora. Datele de facturare vor fi şterse conform obligaţiilor impuse de lege în acest sens.
10. Transferul datelor personale în afara UE sau SEE
10.1 Noi nu transferăm datele dvs. personale, către ţări din afara UE sau SEE.
11. Securitatea datelor personale
11.1 Securitatea informaţiilor primite din partea vizitatorilor sau a clienţilor, este foarte importantă pentru noi. Serverele pe care datele sunt stocate, au implementate măsuri de siguranţă, precum:
– recuperarea datelor personale

– descoperirea breşelor de securitate

– descoperirea cauzelor breşelor de Securitate

– limitarea încălcării securităţii

În cazul în care descoperim faptul că s-a produs o încălcare a securităţii datelor dvs personale, vom informa imediat managementul companiei titulare a serverelor, aceasta urmând a lua toate măsurile pentru restabilirea securităţii datelor, va depune toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu şi va notifica Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertăţile persoanelor cărora le-a fost afectată securitatea datelor personale.

12. Drepturile utilizatorilor
Conform noului Regulament GDPR, vă prezentăm în cele de mai jos, care sunt drepturile pe care le aveţi în calitate de utilizatori/clienţi.

Dreptul la informare – se referă la dreptul de a fi informaţi asupra tuturor aspectelor prezentate anterior.

Dreptul de acces – aveţi dreptul de a obţine confirmarea din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la opoziţie – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public. Deasemenea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării oricând.

Dreptul la portabilitatea datelor –aveti dreptul de a primi datele personale într-un format care să poată fi citit automat şi care să permită ca datele să fie transmise direct altui operator.

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteţi solicita ca datele să fie şterse, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care apar următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îţi retragi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

Dreptul la restricţionarea datelor – aveţi dreptul de a cere restricţionarea datelor pe o perioadă de timp, de exemplu, în situaţia în care s-a luat decizia ştergerii datelor dumneavoastră iar dumneavoastră consideraţi că vă sunt utile în diferite situaţii, precum exercitarea unui drept în instanţă. Deasemenea, în cazul în care contestaţi acurateţea datelor ori prelucrarea este ilegală, puteţi solicita restricţionarea datelor. Astfel, în urma primirii unei cereri din partea dumneavoastră şi în urma verificării acesteia, vom stopa prelucrarea datelor personale pe o perioadă de timp.

Dreptul la rectificarea datelor – puteţi solicita rectificarea anumitor date personale, în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Astfel, în funcţie de scopul prelucrării, puteţi completa şi apoi transmite datele personale care lipsesc sau nu sunt corecte, fiind posibilă chiar completarea unei declaraţii pentru conformitate.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când constataţi că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale.

13. Cum ne puteţi contacta
Pentru orice întrebări şi orice solicitări cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteţi contacta astfel:

pe email la adresa: office@hofmannsolutions.ro;
solicitare scrisă, trimisă direct la adresa noastră din Strada Vidin, nr 2, sector 2, Bucureşti, cod poştal 023789.
Indiferent de modalitatea pe care o alegeţi pentru transmiterea cererii către noi, vom face tot posibilul să rezolvăm toate cererile şi/sau plângerile într-un timp cât mai scurt. În cazul în care răspunsul nostru nu v-a mulţumit, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucureşti).